Wednesday, January 28, 2009

tUgaS PenDaKwaH aDalaH mEnYerU bUkAn mEngHukUm

firman Allah SWT yang bermaksu:

"Al-Quran yang demikian sifatnya diturunkan oleh Allah supaya janganlah kamu menyembah sesuatupun melaikan Allah(katakanlah wahai Muhamad):"sesunguhnya aku diutus oleh Allah kepadamu sebagai pemberi amaran(kepada orang-orang yang ingkar) dan pembawa berita yang mengembirakan (kepada orang-orang yang beriman) "surah hud:2

Para pendakwah ditugaskan untuk menyeru manusia supaya berlumba-lumba melakukan kebaikan dan berusaha menegah umat manusia dari melakukan segala larangan yang telah ditetapkan Allah SWT.Pendekatan yang bijaksana terhadap sasaran dakwah adalah penting untuk menerapkan kefahaman dan pengalaman terhadap perkara yang didakwah.tanpa pendekatan yang bijaksana dan penuh hikmah sudah tentu setiap perkara yang disampaikan tidak akan dimanfaatidan didengari,malah mereka yang didakwahkan akan cuba melarikan diri.Oleh yang demikian pendekatan yang telah digunakan oleh Rasulullah SAW semasa menyebarkan dakwah islamiah hendaklah ditiru dan diikuti seperti berakhlak mulia,bersopan santun,sentiasa menolong orang yang dalam kesusahandan sabar dalam ujian adalah yang sesuia agar sasaran dakwah dapt didekati seterusnya menerapkan nilai-nilai murni yang terkandung dalam ajaran Islam.Para pendakwah sewajarnya menjauhi perkara-perkara yang tidak digemari dan disukai oleh sasaran dakwah seperti tidak melaksanakan apa yang diucapkan dan melakukan pelanggaran syariat.
kesimpulannya,pendekatan yang sesuai dan penuh kebijaksanaan dalam menyebarkan ajaran islamadalah penting untuk menentukan masa depan agama Islkam yang suci ini terus gemilang dengan umat yang cemerlang.tanpa pendekatan yang bijak dan sesuai dengan keadaan semasa,boleh menyebabkan kegagalan misi dakwah.


QuliLhAQ wAlAu kAna MUrRon

No comments:

Post a Comment